Vergoedingen 
De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden chiropractie geheel of gedeeltelijk. U kunt dit zelf in de polisvoorwaarden nakijken, onder alternatieve geneeswijzen.

Tarieven 2024
Eerste consult: € 95,- (50-60 minuten)
Vervolgconsult: € 67,- (20-30 minuten)
Niet nagekomen consult: € 30,-.

Voor chiropractie heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

Het consult dient na de behandeling per pin worden afgerekend. De factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.